Levering en retouren

Leverings- en verzendingsvoorwaarden - informatie over de planning van de leveringsdatum
  1. Tenzij anders overeengekomen met de KLANT, worden de goederen geleverd op het leveringsadres opgegeven door de KLANT in de bestelling.
  2. De levertijd wordt apart bij het betreffende artikel of in de productomschrijving aangegevenop de artikelpagina.

III. De op de artikelpagina aangegeven levertijd gaat voor alle andere betaalwijzen in op de werkdag volgend op de contractdatum.

  1. Bestellingen worden alleen geleverd in de landen die in de webshop en in de verzendkostentabel staan ​​aangegeven.
  2. Als de vervoerder het gekochte artikel terugstuurt naar de VERKOPER omdat levering aan

KLANT niet mogelijk was, de KLANT draagt ​​de kosten van herverzending.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om het recht uit te oefenen om het contract te herroepen, moet u de verkoper (Sterckenn sp. z o. o. ul. Serwituty 25, 02-233 Warschau, e-mail: support@sterckenn.com) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of per e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet obligatorisch.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail of aangetekende brief verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van terugtrekking uit het contract

Als je dit contract herroept, betalen we je alle betalingen terug die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de voordeligste standaardlevering die wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging, binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van herroeping van dit contract hebben ontvangen en de geretourneerde goederen hebben ontvangen.

Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen.

U moet de goederen onmiddellijk retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen, inclusief verpakking en verzending.

U bent verplicht om de goederen te retourneren met behulp van een koeriersbedrijf. In het geval dat de herroeping van het contract te wijten is aan een defect in het product of een ontoereikende beschrijving, kunt u de verkoper vragen om de retourzending te regelen en te betalen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, kenmerken en werking van de goederen te controleren.