Gebruiksvoorwaarden

Regels

 

 1. Algemene bepalingen
 2. De volgende contractuele bepalingen zijn van toepassing op alle contracten gesloten door

de klant (hierna te noemen: KLANT) via webwinkel Sterckenn sp. z o. o., vennootschap naar Pools recht, gevestigd te ul. Serwituty 25, 02-233 Warschau, fiscaal identificatienummer 5223032608, geregistreerd door de districtsrechtbank in Warschau in het Nationale Gerechtsregister onder KRS-nummer 0000564201 (hierna te noemen: VERKOPER).

 1. De presentatie van producten in de webwinkel van de VERKOPER is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de KLANT om een ​​bestelling te plaatsen. Door het plaatsen van een bestelling doet de KLANT een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor artikelen in de winkel. De VERKOPER bevestigt de ontvangst van de bestelling onmiddellijk per automatische e-mail. Automatische bevestiging van het winkelsysteem is geen

sluiten van het contract. Het contract komt pas tot stand wanneer de VERKOPER de aanbiedingen van de KLANT aanvaardt door de bestelde producten aan de KLANT te leveren.

 

 1. Wijzigingen

De VERKOPER behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden indien nodig bij te . De wijzigingen zullen aan de KLANTEN worden meegedeeld in het internetdomein van de VERKOPER.

 

 1. Bestelproces
 2. De KLANT kan de gewenste producten in winkelwagen plaatsen en het bestelproces starten door op de daarvoor bestemde knop te klikken. In het kader van het bestelproces moet de KLANT de vereiste contact-, verzend- en betalingsgegevens invoeren. Ook is het voor de KLANT mogelijk om een ​​account aan te maken en de ingevoerde bestelgegevens op te slaan voor toekomstige bestellingen. De bestelling wordt verwerkt door op de juiste knop te klikken en het daaropvolgende betalingsproces.
 3. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren. De KLANT ontvangt hiervan bericht.

III. De KLANT kan fouten bij het invoeren corrigeren, in het bijzonder artikelen die per ongeluk in de winkelwagen zijn geplaatst, totdat de bestelling is voltooid.

 1. Met het afronden van de bestelling verklaart de KLANT dat hij de Regels van de webwinkel, de bepalingen inzake gegevensbescherming en de regels voor het herroepen van het contract heeft aanvaard.

 

 

 1. Herroepingsrecht

Indien de KLANT een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die een bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), heeft de KLANT het recht om de overeenkomst te herroepen conform de wettelijke bepalingen. Het recht om het contract te herroepen en de vereisten ervan, evenals de gevolgen van het herroepen van het contract, zijn uiteengezet in bijlage 1 bij deze Regels.

 

 1. Prijzen en verzendkosten
 2. De prijzen geldig op de dag van het plaatsen van de bestelling in het bedrag weergegeven in de webwinkel zijn van toepassing.
 3. De prijzen weergegeven in de webwinkel worden genoemd in de munteenheid van het land van herkomst van de KLANT en includeren de wettelijke belasting op goederen en diensten.

III. De prijzen weergegeven in de webwinkel zijn exclusief verzend-, verpakkings en postkosten. Verzendkosten worden tijdens het bestelproces dynamisch berekend en voorafgaand aan de bestelling weergegeven in het winkelwagenoverzicht.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
 2. De VERKOPER accepteert alleen de betaalmethoden die worden aangeboden tijdens het bestelproces in de webwinkel. Dit zijn: Mollie, Google Pay, Apple Pay, PayPal. De lijst met toepasselijke betalingsmethoden kan op elk moment naar goeddunken van de Verkoper worden gewijzigd.
 3. De KLANT kiest zijn voorkeurbetaalmethode uit de beschikbare betaalmethoden zelf.

III. Na het plaatsen van de bestelling wordt de KLANT overgedragen aan de leverancier van de gekozen betaalmethode, waar de betaling van het bedrag van de bestelling kan worden geautoriseerd. De VERKOPER is niet aansprakelijk voor overtredingen van een dergelijke leverancier.

 

 1. Promotiebonnen en inwisseling ervan
 2. In het kader van promotieacties met een bepaalde geldigheidsduur kan de VERKOPER promotiebonnen uitgeven.
 3. Promotiebonnen kunnen alleen binnen de aangegeven periode en slechts eenmaal binnen het bestelproces worden gebruikt. Individuele goederen kunnen worden uitgesloten van de promotieactie. Promotiebonnen kunnen een minimale bestelwaarde bevatten.

III. De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Het verschil ten opzichte van de hogere waarde van de goederen kan worden gecompenseerd door de aangeboden betalingsmogelijkheid. De waarde van de promotiebon wordt niet contant betaald en er is geen rente over verschuldigd. De promotiebon wordt niet terugbetaald als de goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd.

 1. Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. De promotiebon is niet overdraagbaar aan derden. Bonnen van meer dan één promotieactie kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor deelname aan de actie.

 

 1. Leverings- en verzendingsvoorwaarden - informatie over de planning van de leveringsdatum
 2. Tenzij anders overeengekomen met de KLANT, worden de goederen geleverd op het leveringsadres opgegeven door de KLANT in de bestelling.
 3. De levertijd wordt apart bij het betreffende artikel of in de productomschrijving aangegeven

op de artikelpagina.

III. De op de artikelpagina aangegeven levertijd gaat voor alle andere betaalwijzen in op de werkdag volgend op de contractdatum.

 1. Bestellingen worden alleen geleverd in de landen die in de webshop en in de verzendkostentabel staan ​​aangegeven.
 2. Als de vervoerder het gekochte artikel terugstuurt naar de VERKOPER omdat levering aan

KLANT niet mogelijk was, de KLANT draagt ​​de kosten van herverzending.

 

 1. Terugbetalingen

De VERKOPER regelt automatisch alle terugbetalingen op de rekening die de KLANT gebruikt voor de betaling.

 

 1. Vrijwaring/ aansprakelijkheid voor gebreken

Rechten bij gebreken aan het gekochte artikel worden beheerst door wettelijke bepalingen.

 

 1. Klantenaccount
 2. De KLANT kan gratis een klantaccount aanmaken in de webwinkel.
 3. Bij het aanmaken van een klantaccount wordt de KLANT gevraagd om zijn persoonlijke gegevens te verstrekken in overeenstemming met het privacybeleid van de VERKOPER. Door hun gegevens te verstrekken, garandeert de KLANT hun authenticiteit en nauwkeurigheid. Hij is ook verplicht te voorzien actuele gegevens in het geval van een bestelling. De KLANT wordt extra verzendkosten in rekening gebracht die door de VERKOPER zijn gemaakt als gevolg van onjuiste of onprecieze KLANT-gegevens die zijn ingevoerd.

III. Na het verzoek om een ​​klantaccount aan te maken, ontvangt de KLANT een e-mail.

Door op de link in dit bericht te klikken, bevestigt de KLANT zijn identiteit en ontvangt hij per e-mail een bevestiging van het aanmaken van een klantenaccount.

 1. De KLANT heeft het recht om slechts één klantaccount tegelijk te registreren en te beheren. Als de VERKOPER kennis krijgt van meerdere registraties, heeft hij het recht om de KLANT uit te sluiten van het gebruik van de webwinkel.

KLANTEN wiens klantaccount al is in het verleden geblokkeerd of gesloten door de VERKOPER, mogen geen nieuwe klantaccount aanmaken. Minderjarigen mogen zich niet inschrijven.

 1. De KLANT en de VERKOPER kunnen de klantaccountovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen zonder opgave van redenen. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de registratie van KLANTEN die geen volledige of oncorrecte gegevens hebben verstrekt, te verwijderen.

 

 1. Gegevensopslag en bescherming

Alleen de gegevensbeschermingsbepalingen van het privacybeleid zijn van toepassing. 

 

 1. Slotbepalingen
 2. Pools recht is van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 3. Bovenstaande rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt verleend op grond van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

 

Bijlage I

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om het recht uit te oefenen om het contract te herroepen, moet u de verkoper (Sterckenn sp. z o. o. ul. Serwituty 25, 02-233 Warschau, e-mail: support@sterckenn.com) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of per e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet obligatorisch.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht per e-mail of aangetekende brief verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van terugtrekking uit het contract

Als je dit contract herroept, betalen we je alle betalingen terug die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de voordeligste standaardlevering die wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging, binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van herroeping van dit contract hebben ontvangen en de geretourneerde goederen hebben ontvangen.

Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen.

U moet de goederen onmiddellijk retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen, inclusief verpakking en verzending.

U bent verplicht om de goederen te retourneren met behulp van een koeriersbedrijf. In het geval dat de herroeping van het contract te wijten is aan een defect in het product of een ontoereikende beschrijving, kunt u de verkoper vragen om de retourzending te regelen en te betalen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, kenmerken en werking van de goederen te controleren.